Oraşul-templu maiaş Chichén Itzá


Chichén Itzá (din limba mayașă „La gura fântânii Itzá”) este un uriaș sit arheologic pre-columbian construit de civilizația Maya și aflat în partea central-nordică a peninsulei Yucatán, în statul Yucatán, Mexic.
Chichén Itzá a fost un centru regional al câmpiilor mayașe din nord din perioada clasică târzie până în cea clasică terminală și spre începutul perioadei postclasice. Prezența stilurilor central-mexicane a fost considerată un semn al migrațiilor directe a populațiilor din centrul Mexicului sau a unor cuceriri a acestora, dar interpretările contemporane văd prezența acestor stiluri non-mayașe mai mult ca un rezultat al schimburilor culturale.
Ruinele Chichén Itzá sunt proprietate a guvernului federal mexican, iar situl este administrat de Instituto Nacional de Antropología e Historia (Institutul Național Mexican de Antropologie și Istorie, INAH). Pământul de sub monumente, însă, este în proprietatea privată a familiei Barbachano.